حمایت مالی
حمایت مالی

از آنجا که وب سایت اشتراک جزوات دانشگاهی وابسته به هیچ ارگانی نیست و تنها توسط دانشجویان اداره می شود ، کلیه هزینه‌های مربوط به اجاره و استفاده از هاست و دامین که بستر و آدرس مجازی سایت می باشند ، از بودجه شخصی دانشجویان تامین میگردد .
به همین منظور با توجه به افزایش قیمت‌های فعلی ، از شما تقاضا داریم که هر چند اندک ، ما را در مسیر ادامه فعالیت سایت و اشتراک گذاری محتوای مورد نیاز دانشجویان حمایت کنید .

 

لینک حمایت مالی ، کلیک کنید.

 

 

 

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .