آزمون نرم افزار
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
آزمون نرم افزار
استاد : رویا باقری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 19 می 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۴۳
توضیحات

جزوه کامل بوده و مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .