آمار و احتمال مهندسی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
آمار و احتمال مهندسی
استاد : سولماز یعقوبی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2016
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 27
توضیحات

جزوه کامل میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .