استاتیک و مقاومت مصالح
استاتیک و مقاومت مصالح
استاد : محمد حاج حیدری
رشته : مهندسی مکانیک
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
دانشجو : -
تعداد صفحات : 23
توضیحات

جزوه مربوط به نیمسال اول ۹۶-۹۷ میباشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .