اصول حسابداری ۲
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
اصول حسابداری ۲
استاد : کیومرث قهرمانی کوره
رشته : مدیریت
تاریخ انتشار : 16 ژانویه 2018
دانشجو : مهزاد طاهرپور
تعداد صفحات : ۵۰
توضیحات

جزوه درسی و منبع امتحانی درس اصول حسابداری ۲ ، مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .