انقلاب اسلامی ایران
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
انقلاب اسلامی ایران
استاد : سید علیرضا بهشتی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 28 می 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۸
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .