تحلیل و طراحی سیستم‌ها
تحلیل و طراحی سیستم‌ها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : نغمه یعقوبی
تعداد صفحات : ۳۷
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .