تحلیل و طراحی سیستم‌ها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
تحلیل و طراحی سیستم‌ها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 15 ژوئن 2017
دانشجو : نغمه یعقوبی
تعداد صفحات : ۳۷
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .