تفسیر موضوعی قرآن
تفسیر موضوعی قرآن
استاد : سید غلامرضا سید احمدی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۹۶
دانشجو : رضا جافری
تعداد صفحات : ۶۵
توضیحات

منبع امتحانی درس تفسیر موضوعی قرآن ، استاد سید غلامرضا سید احمدی ، آیات ۱۴۴ الی ۱۸۵ سوره ی آل عمران

مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .