آمار و احتمالات مهندسی
آمار و احتمالات مهندسی
استاد : اسکندر عبداللهی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۴۹
توضیحات

جزوه کامل می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .