آمار و احتمالات مهندسی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
آمار و احتمالات مهندسی
استاد : اسکندر عبداللهی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 27 دسامبر 2016
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۴۹
توضیحات

جزوه کامل می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .