تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلامی
تاریخ ، فرهنگ و تمدن اسلامی
استاد : محمد علی عادلی مقدم
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۴ دی ۱۳۹۵
دانشجو : سجاد جعفرپور
تعداد صفحات : 14
توضیحات

۲۴ سوال نیم نمره ای ( مجموعا ۱۲ نمره ) به صورت تستی از این جزوه مطرح خواهد شد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .