جزوه نظریه زبانها و ماشینها
جزوه نظریه زبانها و ماشینها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۳۴
توضیحات

جزوه کامل و تدریس به پایان رسیده است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .