جزوه نظریه زبانها و ماشینها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
جزوه نظریه زبانها و ماشینها
استاد : مریم تیموری
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 19 دسامبر 2016
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۳۴
توضیحات

جزوه کامل و تدریس به پایان رسیده است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .