حسابداری هتلداری
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
حسابداری هتلداری
استاد : بابک هادی
رشته : هتلداری
تاریخ انتشار : 16 آگوست 2018
دانشجو : -
تعداد صفحات : 19
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .