دانش خانواده و جمعیت
دانش خانواده و جمعیت
استاد : احد گنجعلی خانی زاده
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
دانشجو : -
تعداد صفحات : 5
توضیحات

خلاصه مباحث تدریسی در نیمسال دوم ۹۵-۹۶ میباشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .