دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
دستور کار آزمایشگاه ریزپردازنده
استاد : یوسف فرید
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور ، مهیار خسروی فراهانی
تعداد صفحات : ۲۵
توضیحات

دستورکار و فرآیند انجام آزمایشات درس آزمایشگاه ریزپردازنده

مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷

گردآوری شده توسط : سهیل طاهرپور ، مهیار خسروی فراهانی

استاد راهنما : یوسف فرید

دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران غرب

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .