روانشناسی کار
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
روانشناسی کار
استاد : فتح الله عباسی
رشته : مدیریت دولتی
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۲۷۳
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .