روش‌های رسمی در مهندسی نرم افزار
روش‌های رسمی در مهندسی نرم افزار
استاد : رضا بدیع
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : شیما فدایی
تعداد صفحات : ۷۵
توضیحات

جزوه درس به همراه سوالات امتحانی مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .