روش ارائه و پژوهش
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
روش ارائه و پژوهش
استاد : آیت الله میرفردوس
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2018
دانشجو : آرمین شالچیان
تعداد صفحات : 36
توضیحات

مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .