روش ارائه و پژوهش
روش ارائه و پژوهش
استاد : آیت الله میرفردوس
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۶
دانشجو : آرمین شالچیان
تعداد صفحات : 36
توضیحات

مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .