روش های رسمی در مهندسی نرم افزار
روش های رسمی در مهندسی نرم افزار
استاد : ابراهیم روزگار
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۰۱ تیر ۱۳۹۷
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۲۴
توضیحات

سوالات منتخب و مطالب تدریس شده در درس روش های رسمی در مهندسی نرم افزار جهت امتحان پایان ترم مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .