روش پژوهش و ارائه
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
روش پژوهش و ارائه
استاد : پریسا دانشجو
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 18 فوریه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : -
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .