ریاضی پیش
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
ریاضی پیش
استاد : احمد شیرین کلام
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 16 ژوئن 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۴۶
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .