ریاضی ۲
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
ریاضی ۲
استاد : محمد وحدانی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 12 ژانویه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۷۶
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .