ریزپردازنده و زبان اسمبلی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
استاد : افشین مروجی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۶
دانشجو : محسن باقری
تعداد صفحات : -
توضیحات

ویدیوی آموزشی درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی ، استاد افشین مروجی

جلسه اول – نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .