ریزپردازنده و زبان اسمبلی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
استاد : محمدمهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۶
دانشجو : مریم سادات امیری طاری
تعداد صفحات : 47
توضیحات

جزوه کامل می باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .