ریزپردازنده و زبان اسمبلی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
استاد : محمدمهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 28 دسامبر 2017
دانشجو : مریم سادات امیری طاری
تعداد صفحات : 47
توضیحات

جزوه کامل می باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .