ریزپردازنده و زبان اسمبلی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
استاد : افشین مروجی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 06 ژانویه 2018
دانشجو : سارا سلیمی
تعداد صفحات : ۱۲۵
توضیحات

جزوه نوشته شده از ویدیوهای آموزشی مربوط به درس است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .