ریزپردازنده و زبان اسمبلی
ریزپردازنده و زبان اسمبلی
استاد : افشین مروجی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
دانشجو : محسن باقری
تعداد صفحات :
توضیحات

ویدیوی آموزشی درس ریزپردازنده و زبان اسمبلی ، استاد افشین مروجی

جلسه اول – نیم سال دوم ۹۷-۹۶ در لینک رو به رو: http://wtiau.net/jozve/ریزپردازنده-و-زبان-اسمبلی-افشین-مروجی/

جلسه دوم – نیم سال دوم ۹۷-۹۶ : دانلود ویدئوی آموزشی درس ریزپزدازنده و زبان اسمبلی ، جلسه دوم

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .