سیستم های عامل
سیستم های عامل
استاد : محمد مهدی حسنی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : ۲۹
توضیحات

جزوه کامل میباشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .