سیستم های خبره
سیستم های خبره
استاد : ساناز پشم فروش
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۱۴
توضیحات

جزوه درس سیستم های خبره مربوط به نیم سال اول ۹۷-۹۶ در قالب فایل فشرده

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .