سیستم های عامل
سیستم های عامل
استاد : سید مسعود علوی ابهری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۵ خرداد ۱۳۹۷
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 22
توضیحات

جزوه درس سیستم های عامل مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .