سیستم های عامل
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
سیستم های عامل
استاد : سید مسعود علوی ابهری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 05 ژوئن 2018
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 22
توضیحات

جزوه درس سیستم های عامل مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .