سیستم های عامل
سیستم های عامل
استاد : مریم سادات مرتاضی تهرانی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۳۹۷
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۲۹
توضیحات

جزوه دست نویس درس سیستم ها عامل مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .