شبکه‌های کامپیوتری
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
شبکه‌های کامپیوتری
استاد : سید مسعود علوی ابهری
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2019
دانشجو : محمد تقی تاتاری
تعداد صفحات : ۲۴
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .