طراحی الگوریتم‌ها
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
طراحی الگوریتم‌ها
استاد : مرتضی صابری کمرپشتی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 09 ژانویه 2019
دانشجو : امیرحسین نادربیگی
تعداد صفحات : ۳۴
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می‌باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .