طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
طراحی کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال
استاد : علی منصور
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 19 ژانویه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۱۲۸
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .