فیزیک ۱
فیزیک ۱
استاد : بهرام فرمانفرمایی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
دانشجو : -
تعداد صفحات : 25
توضیحات

جزوه مربوط به نیمسال اول ۹۴-۹۵ میباشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .