فیزیک ۱
فیزیک ۱
استاد : شیما امامی پناه
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 77
توضیحات

جزوه کامل میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .