فیزیک ۱
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
فیزیک ۱
استاد : بهرام فرمانفرمایی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : 04 ژانویه 2017
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 24
توضیحات

جزوه تدریسی مربوط به نیم سال اول ۹۵-۱۳۹۴ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .