فیزیک ۱
فیزیک ۱
استاد : بهرام فرمانفرمایی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مهیار خسروی
تعداد صفحات : 24
توضیحات

جزوه تدریسی مربوط به نیم سال اول ۹۵-۱۳۹۴ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .