فیزیک ۱
فیزیک ۱
استاد : سمیه عسگری
رشته : کلیه رشته‌ها
تاریخ انتشار : ۲۳ تیر ۱۳۹۷
دانشجو : _
تعداد صفحات : ۴۸
توضیحات

جزوه مربوط به نیمسال دوم ۹۶-۹۷ می‌باشد.

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .