فیزیک ۱
فیزیک ۱
استاد : فرناز عراقی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۵
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 52
توضیحات

جزوه کامل و در تمامی ترم ها و رشته ها قابل استفاده است .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .