فیزیک ۲
فیزیک ۲
استاد : بهرام فرمانفرمایی
رشته : کلیه رشته ها
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۵
دانشجو : فرزاد رسولی
تعداد صفحات : 31
توضیحات

جزوه کامل بوده و مربوط به نیم سال دوم  ۹۵ – ۱۳۹۴ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .