مباحث ویژه ۱
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مباحث ویژه ۱
استاد : حمیدرضا مقسمی
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 03 ژانویه 2019
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۶۰
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ میباشد و جهت مطالعه برای امتحان پایانی ، صفحات ۱ الی ۴۰ کافی می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .