مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : مریم سپهری نور
رشته : کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۳۹۵
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 32
توضیحات

جزوه کامل میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .