مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : مریم سپهری نور
رشته : کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 26 دسامبر 2016
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 32
توضیحات

جزوه کامل میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .