مبانی رفتار سازمان
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی رفتار سازمان
استاد : کبریا اقبالی
رشته : عمومی
تاریخ انتشار : 14 آگوست 2018
دانشجو : -
تعداد صفحات : 30
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .