مبانی رفتار سازمان
مبانی رفتار سازمان
استاد : کبریا اقبالی
رشته : عمومی
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
دانشجو : -
تعداد صفحات : 30
توضیحات
این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .