مبانی سازمان و مدیریت
مبانی سازمان و مدیریت
استاد : سودابه جلیلی
رشته : مدیریت
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۶
دانشجو : مهزاد طاهرپور
تعداد صفحات : ۳۱
توضیحات

خلاصه نویسی بخش‌های اصلی و فصول گفته شده در قالب فایل فشرده

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .