مبانی سازمان و مدیریت
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی سازمان و مدیریت
استاد : سودابه جلیلی
رشته : مدیریت
تاریخ انتشار : 07 ژانویه 2018
دانشجو : مهزاد طاهرپور
تعداد صفحات : ۳۱
توضیحات

خلاصه نویسی بخش‌های اصلی و فصول گفته شده در قالب فایل فشرده

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .