مبانی مالیات
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی مالیات
استاد : ابراهیم میرزایی
رشته : مهندسی صنایع
تاریخ انتشار : 31 دسامبر 2017
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 3
توضیحات

نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .