مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : مریم ناصر
رشته : کلیه رشته‌ها
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۳۵
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .