مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : مریم ناصر
رشته : کلیه رشته‌ها
تاریخ انتشار : 07 ژوئن 2017
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۳۵
توضیحات

جزوه مربوط به نیم سال دوم ۹۶-۱۳۹۵ میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .