مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : نسرین بدیع
رشته : کامپیوتر
تاریخ انتشار : 31 دسامبر 2017
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 250
توضیحات

نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .