مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
استاد : نسرین بدیع
رشته : کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۶
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : 250
توضیحات

نیم سال اول ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .