مدارهای الکتریکی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای الکتریکی
استاد : نورالله واله
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 11 ژانویه 2017
دانشجو : محمد حاتمی
تعداد صفحات : ۳۱
توضیحات

موارد امتحانى:منابع وابسته-ابر گره-فیزورى-انتگرال مشتق-مشتق مقاومتى و گره-مدار کلیدى و سوال ساده از VD,DC,KCL,KVL

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .