مدارهای الکتریکی
مدارهای الکتریکی
استاد : نورالله واله
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵
دانشجو : محمد حاتمی
تعداد صفحات : ۳۱
توضیحات

موارد امتحانى:منابع وابسته-ابر گره-فیزورى-انتگرال مشتق-مشتق مقاومتى و گره-مدار کلیدى و سوال ساده از VD,DC,KCL,KVL

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .