مدارهای الکتریکی
مدارهای الکتریکی
استاد : یوسف فرید
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : ۰۱ تیر ۱۳۹۷
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۱۹
توضیحات

جزوه درس مدارهای الکتریکی ، مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .