مدارهای الکتریکی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای الکتریکی
استاد : یوسف فرید
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 22 ژوئن 2018
دانشجو : سهیل طاهرپور
تعداد صفحات : ۱۹
توضیحات

جزوه درس مدارهای الکتریکی ، مربوط به نیم سال دوم ۹۷-۹۶

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .