مدارهای الکتریکی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای الکتریکی
استاد : مهدی سیاوش
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 23 دسامبر 2018
دانشجو : معصومه رستمی
تعداد صفحات : ۱۴
توضیحات

جزوه کامل و مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می‌باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .