مدارهای الکتریکی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای الکتریکی
استاد : یوسف فرید
رشته : مهندسی کامپیوتر
تاریخ انتشار : 31 دسامبر 2018
دانشجو : دانیال بهرامی
تعداد صفحات : ۳۴
توضیحات

جزوه کامل و مربوط به نیم سال اول ۹۸-۹۷ می باشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .