مدارهای منطقی
مدارهای منطقی
استاد : نوید حبیبی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۳۹۵
دانشجو : مائده لطفی
تعداد صفحات : 35
توضیحات

جزوه کامل درس مدارهای منطقی

جزوه فوق مربوط به نیم سال دوم ۹۵ – ۱۳۹۴ میباشد و با توجه به مباحث تدریسی ثابت ، قابل اسفاده در تمامی دوره ها میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .