مدارهای منطقی
از ما حمایت کنید...
به منظورِ ادامه داشتن فعالیت های این وب سایت ، ما را در هزینه های جاری آن حمایت کنید :)
کلیک کنید
مدارهای منطقی
استاد : نوید حبیبی
رشته : مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار
تاریخ انتشار : 22 دسامبر 2016
دانشجو : مائده لطفی
تعداد صفحات : 35
توضیحات

جزوه کامل درس مدارهای منطقی

جزوه فوق مربوط به نیم سال دوم ۹۵ – ۱۳۹۴ میباشد و با توجه به مباحث تدریسی ثابت ، قابل اسفاده در تمامی دوره ها میباشد .

این وب سایت تنها توسط دانشجویان این واحد دانشگاهی اداره می شود .